Boynuyogun

Boynuyogun
Original name in latin Boynuyoun
Name in other language
State code TR
Continent/City Europe/Istanbul
longitude 36.16797
latitude 36.34021
altitude 252
Population 1536
Date 2004-11-19

Cities with a population over 1000 database. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • boynuyoğun — sif. və is. 1. Boynu normal haldan yoğun olan. 2. məc. dan. Zəhmətsiz yaşayan, müftəxor, tüfeyli, istismarçı. Məşədi Əbdülbağı razı olmamışdı ki, dörd yüz on manat verilsin boynuyoğun molla Qivama. . C. M.. Bu yeddi günün içində plov qurşağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pesə — (Tovuz) boynuyoğun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qırmızıpeysər — sif. Boynunun ardı qırmızı olan (adətən «boynuyoğun», «tüfeyli» mənasında işlənir) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yoğunboyun — bax boynuyoğun. Hər bir şəhərimizdə ildə 10 15 imam ehsanı verən olur ki, yoğunboyun mollaları, şişpapaq tacirləri, . . qızıl təkbənd nücəbaları çaylayıb, plovlayıb yola salır. . N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”