Yara

Yara
Original name in latin Yara
Name in other language Poblado Yara, Yara
State code CU
Continent/City America/Havana
longitude 20.2733
latitude -76.95399
altitude 25
Population 28944
Date 2013-08-06

Cities with a population over 1000 database. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Yara — bezeichnet unter anderem: Yara (Film), einen Film von Yılmaz Arslan Yara (Fluss), einen Fluss auf Kuba Yara (Kuba), eine Stadt auf Kuba Yara International, ein norwegisches Unternehmen der Düngemittelbranche Yara (Gattung), eine Gattung der… …   Deutsch Wikipedia

  • Yara — may refer to:*Yara (genus), a genus of Hydroscaphid beetles *Yara (mythology), a figure in Brazilian tribal mythology *Yara, Cuba, also known as La Yara *Yara International, a Norwegian fertilizer company …   Wikipedia

  • Yara — International Расположение …   Википедия

  • Yara — Yara, Stadt, so v.w. Dscharra …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Yara — Yara, grito de …   Enciclopedia Universal

  • Yara — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al …   Wikipedia Español

  • yara — is. 1) Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım. R. H. Karay 2) Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yara — is. 1. Bədən, yaxud onun daxili orqanları toxumalarının hər hansı bir silah və ya başqa iti, bərk şeylə zədələnməsi və bu zədənin yeri. Güllə yarası. Xəncər yarası. Yarasını sarımaq. Yaradan qan axır. – Qılınc yarası sağalar, dil yarası sağalmaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Yara — Sp Jarà Ap Yara L u., mst. P, g tė Š Kuboje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Yara International — ASA Tipo Allmennaksjeselskap Fundación 1905 Sede Oslo …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”